Đăng Nhập  
 
 Chương trình đào tạo
  

 Thời gian biểu tuần
  

 Quy định chính sách
  

 Hình ảnh
  

  
Phí - Học phí

HỔ TRỢ TIỀN ĂN TRƯA CHO TRẺ EM 5 TUỔI

Thông tư 29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 7 năm 2011 " Hướng dẫn thự hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em năm tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non theo quy định tại Quyết định số 239/QĐ-Ttg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015".

Mức chi 120.000đ/cháu/tháng, thời gian thực hiện ngày 01/09/2011.

Các trường mầm non căn cứ thông tư này để chi hỗ trợ cho đúng đối tượng, hồ sơ, trình tự, phương thức chi. Trẻ em học mầm non  hai xã Vĩnh Lương, xã Phước Đồng là xã biên giới trên đất liền cũng được chi hỗ trợ tiền ăn trưa.