Đăng Nhập  
 
 Chương trình đào tạo
  

 Thời gian biểu tuần
  

 Quy định chính sách
  

 Hình ảnh
  

THỜI GIAN BIỂU TRẺ 5 – 6 TUỔI

THỜI GIAN BIỂU TRẺ 5 – 6 TUỔI

Thời gian Nội dung
Mùa hè Mùa đông
6h45 – 8h00 7h00 – 8h30 Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
8h00 – 8h35 8h30 - 9h00 Hoạt động học
8h40 – 9h30 9h10 – 11h00 Chơi, hoạt động các góc
9h30 – 10h20 10h00 – 10h50 Chơi ngoài trời
10h20 - 11h20 10h50 – 11h50 Vệ sinh, ăn trưa.
11h20 – 13h50 11h50 – 14h00 Ngủ trưa.
13h50 – 14h30 14h00 – 14h40 Vệ sinh, ăn phụ.
14h30 – 15h40 14h50 – 16h00 Chơi và hoạt dộng theo ý thích
15h40 - 17h00 16h00 – 17h00 Chơi, trả trẻ.